image/svg+xml Ta mig upp
25 Feb 2015

Välkommen till FFXIII Universe

Cocoon – En utopi i skyn. Under Sanctums styre hade Cocoon länge haft fred. Mänskligheten var välsignade av dess beskyddare, den välvilliga fal’Cie, och man trodde att de stillsamma dagarna var för evigt.

Denna stillsamhet splittrades vid upptäckten av en illvillig fal’Cie från Pulse – en fruktad och föraktad undre värld. Freden på Cocoon upphörde.

Fal’Cie förbannade och förslavade människorna med magiska förmågor. L’Cie – utvalda av fal’Cie.