25 Feb 2015

Välkommen till FFXIII Universe

Cocoon – En utopi i skyn. Ett paradis ansåg dess invånare.

Under Sanctums styre hade Cocoon länge haft fred och välstånd.
Mänskligheten var välsignade av dess beskyddare, den välvilliga fal’Cie och man trodde att de stillsamma dagarna skulle fortgå i evighet.

Denna stillsamhet splittrades vid upptäckten av en illvillig fal’Cie.

Från det ögonblick fal’Cie från Pulse – en fruktad och föraktad undre värld – vaknade från sin blund upphörde friden på Cocoon.

Fal’Cie förbannade människor och förvandlade dem till slavar med magiska förmågor. L’Cie – utvalda av fal’Cie.

De som blivit märkta med en symbol av l’Cie belastas med att antingen fullfölja dess Fokus eller gå ett öde värre än döden tillmötes.

En bön för frigörelse.
En önskan att skydda världen.
Ett löfte att utmana ödet.

Efter tretton dagar med sammanlänkade öden börjar striden.

Navigation: