image/svg+xml Ta mig upp

Single Techs

CRONO

(el / lightning)

Cyclone

MP: 2 – TP: 5
Crono snurrar runt med svärdet på närliggande fiender.

Slash

MP: 2 – TP: 90
Crono skjuter ut en stråle från svärdet på fienderna.

Lightning *

MP: 2 – TP: Lär sig i End of Time
Använder en stark elattack på en fienden.

Spincut

MP: 4 – TP: 160
Crono hoppar upp med svärdet och störtar ned på fienden.

Lightning2 *

MP: 8 – Tp: 500
Stark elattack på alla fiender.

Life

MP: 10 – TP: 400
Återupplevar en kamrat.

Confuse

MP: 12 – TP: 800
Slår fienden 4 gånger för stark skada.

Luminarie *

MP: 20 – TP: 1000
Ultimat elektrisk skada på alla fiender.

MARLE

(is / ice)

Aura

MP: 1 – TP: 10
Helar lite på en kamrat.

Provoke

MP: 1 – TP: 50
Ger en fiende Chaos (confuse)

Ice *

MP: 2 – TP: Lär sig i End of Time
Stark isskada på en fiende

Cure *

MP: 2 – TP: 160
Helar mer än Aura

Haste *

MP: 6 – TP: 250
Gör en kompis dubbelt så snabb.

Ice2 *

MP: 8 – TP: 400
Gör stark isskada på alla fiender.

Cure2 *

MP: 5 – TP: 600
Helar fullt.

Life2 *

MP: 15 – TP: 900
Återupplivar en kamrat och ger fullt i HP.

LUCCA

(eld / fire)

Flame Toss

MP: 1 – TP: 10
Gör liten eldskada.

Hypno Wave

MP: 2 – TP: 60
Ger en fiende statuseffekten sleep.

Fire *

MP: 2 – TP: Lär sig i End of Time
Stark eldskada på en fienden.

Napalm

MP: 4 – TP: 160
Kastar en handgranat och ger eldskada.

Protect *

MP: 8 – TP: 250
Ger en kamrat fysiskt försvar.

Fire2 *

MP: 8 – TP: 400
Gör stark eldskada på alla fiender.

Mega Bomb

MP: 2 – TP: 600
Kastar större handgranat.

Flame *

MP: 20 – TP: 1000
Ultimat eldskada på alla fiender.