Sidequests

Denna sida samlar detaljerad och fokuserad information på alla de olika sidouppdrag – sidequests – som finns i spelet. Den gemensamma nämnaren för alla dessa är att det är helt valfria uppdrag, man måste inte slutföra dem för att klara spelet. De allra flesta av dessa utspelas i World of Ruin, där man är ganska fri att göra lite som man vill. En del av informationen på dessa sidor finns också skriven i våra nerladdningsbara guider.

Navigation: