Hemligheter

Hitta byn Mirage

Så fort du fått luftskeppet kan du hitta denna by (där du kan köpa flera av de bästa sakerna i spelet). Bara flyg till den absolut mest sydliga ön (väldigt lång och smal). Landa bredvid skogen där och spring sen runt i skogen så ska du plötsligt hitta denna by.

Se våra kartor för mer detaljer.

Hitta alla pianon

För att lära dig sånger till jobbet Bard så måste du bland annat spela på flera pianon som finns i spelet. Det finns totalt 8 pianon, och spelar du på alla så får du de två bästa sångerna en Bard kan sjunga. Dessa pianon försvinner aldrig under spelets gång, så du kan alltid finna dem oavsett vart i spelet du är.

Du finner pianon i dessa byar: Tule, Carwen, Karnak, Jachnol, Crescent, Regole, Moore och Phantom Village. Alla pianon utom det i Crescent finns i byns pub. Pianot i Crescent står inne i Bardens hus. Pianot i Phantom Village finner du via en dold gång inne på byns pub, likaså pianot i Regole.

Pianot i Tule kommer du åt först när du ser på dansarna och sitter till vänster. Då kommer de sedan gå ner från scenen så att du kan komma åt pianot.

Navigation: